સધીમાં ની લગની લાગી રે લોલ#રમેશ મકવાણિ#new song#2023#જય માં સધીલાડવાઈ 🙏🙏

સધીમાં ની લગની લાગી રે લોલ#રમેશ મકવાણિ#new song#2023#જય માં સધીલાડવાઈ 🙏🙏

Introduction

ગુજરાતી સંગીતમાં નવા સંગીત નૂં વર્ષ 2023 માં રમેશ મકવાણિ નામ ની એક નવી પેશકશ થવા જોઇએ, તેમાંેરી જે તેની પછી સધીਮાં ની લગની લાગી રે લોલ નામની ગીત પોપ્યુલર થવું જરૂરી છે. પ્રેમ, શુભ-સ્વપ્ન અને ગરબાનો મિશ્રણ છે, તેના ગીત સપ્તાહે બધા સોશ્યલ મીડિયા પ્લેટફૉર્મની ટોચ મારી રહયા છે.

માક્સ

ગુજરાતી સંગીતમાં નવા સંગીત નૂં વર્ષ 2023 માં રમેશ મકવાણિ નામ ની એક નવી પેશકશ થવા જોઇએ, તેમાંેરી જે તેની પછી સધીਮાં ની લગની લાગી રે લોલ નામની ગીત પોપ્યુલર થવું જરૂરી છે. પ્રેમ, શુભ-સ્વપ્ન અને ગરબાનો મિશ્રણ છે, તેના ગીત સપ્તાહે બધા સોશ્યલ મીડિયા પ્લેટફૉર્મની ટોચ મારી રહયા છે.

સંગીત અને શબ્દ

સધીમાં ની લગની લાગી રે લોલ ગીતમાં ગુજરાતી ભાષાની ભટ્ટો ગુજરાતी શબ્દોનો ઉજવણું. ગીતમાં પ્રેમ, શુભ-સ્વપ્ન અને ગરબાનો મિશ્રણ છે, જે તેમને જેવું ભાવ આપે છે તેમ કરવામાં આવ્યું છે. શબ્દમાં પ્રેમ, લાગણ, ખુશી, શુભ-સ્વપ્ન વગેરેના વિષયોને જોવા મળે છે, જેના રચયિતા રમેશ મકવાણી નામનું ખુબ ધ્યાન ધરવાના ફોરમાને લીધું.

મ્યૂઝિક ડિરેક્શન

ગીતમાં મ્યૂઝિક ડિરેક્ટર અને સંગીત-સલાહકાર તેવાં ગીત તમામ નવા નવાતારના રીતેને વડાપ્રદાન કર્યો છે જેના રચયિતા રમેશ મકવાણી કહેવામાં આવ્યું છે.

આવાજ

આ ગીત માં રમેશ મકવાણી ટેલેંટ દર્શાવી રહ્યું છે જેમનાં ઉપર લોકો ધ્યાન આપે છે. આ ગુજરાતી ગીત માં તેમ સંગીત, સંવાદે કરવાનો કામ સરસ રીતે આપ્યો છે જેથી સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફૉર્મ પર્યંત સલામો લે રહ્યું છે.

કાર્યક્રમ અને લોકેશન

  • રમેશ મકવાણીના આ નવી ગીતનું એલ્બમ રાજકોટમાં લોન્ચ થવું રહ્યું છે.
  • લોકેશન પર્યંત આ ગીત પ્રોમો ગુજરાતના વિભિન ઝિલ્લાઓના મહેફિલો પર હવે અને નીક લાઈવ પ્રેસ થઈ રહ્યો છે.
  • લોકેશનની આ પ્રેક્ટિસ તૈયારી રેખા, સોઉન્ડ સ્ટેજ, લાઈટ, ફળક, મ્યૂઝિકલ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ, ઓર્કેસ્ટ્રા વગેરેની મુલાકાત દેતી હતી.

મ્યૂઝિક ગ્રુપ

આ નવું ગીત બીજા જ મ્યુઝિક ગ્રુપની ભરપૂર મૂલાકાત રહ્યું છે, જે તેમને સ્થાનિક સાથે જોડી મૂલાકાતો થઈ રહ્યા છે. આ ગીત માટે સ્થાનિક આરંભમાં કરેલા શો-રૂમ, રિહર્સલ રૂમ, વોકલ રૂમ હવે અને કોઈપણ વિશેષ મ્યૂઝિકેલ પરીક્ષણની રજૂઆતને ફરજીયાત નહોય છે.

અહેંકાર

રમેશ મકવાણી મ્યૂઝિક રિકોર્ડિંગ કંપની ટાપમાં જોડાયેલાં છે. રમેશ મકવાણી નું પછીનું પ્રિયદર્શક જો, તેણે પ્રોમો ટીઝર માટે આવાજ આપી રહ્યાં હતા.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *