இந்த படத்த Miss பண்ணிடாதீங்க | செவ்வாய் கிழமை Movie Review

இந்த படத்த Miss பண்ணிடாதீங்க | செவ்வாய் கிழமை Movie Review

இந்த படம் “Miss பண்ணிடாதீங்க” ஒரு சர்வதேச படமாக பாரப்பியதால், அது புத்தம் புதிதாக தெரியும். இந்த படம் மிகவும் தெளிவாக இருக்கின்றது மற்றும் அதன் சரியும் தந்தையாக இருக்கிறது. இது ஒரு விலக படம் ஆகும்.

படத்தின் கதை

இந்த படத்தின் கதை மிகவும் தெளிவாக பேசப்பட்டுள்ளது. ஒரு நாள், அவன் தந்தையாக உள்ள சீரானை கடைப்பிடித்ததை மீண்டும் ஒரு முறை பார்த்து அவன் வாழ்நல் முயற்சிக்கிறான். சீரான் சீரானை நோக்கி, அதற்கு அவன் தாய் தனக்கு குழந்தை தந்த நாடகத்தை எடுத்து வசித்துள்ளார். அவன் உடை வறுமையாக, சீ அவனிடம் ஒரு புது போராட்டத்தை தெரியிக்கிறான்.

காஸ்ட் மற்றும் கியூ

  • நடிகர்கள்: விஜய், நயன்தாரா
  • இசை: அனிருத்
  • இயக்குநர்: அாபர்ன்ன் சின்னம்

படத்தின் காஸ்ட் மற்றும் கியூ அதிகமாக கவனிக்கப்பட்டுவிட்டால், ஒரு அற்புதக்கூடிய அனுபவம் பார்க்கலாம். நடிகர் விஜய் ஒரு சுபமாண் ஜீவனை வாசங்களாய் அறியும். அது அவன் நடிக்கும் போது அயருக்கிறது.

விளக்கம்

படத்தின் மொபைல் விளக்கம் ஒரு அதிசயமாக இருக்கிறது. அதாவது, ஒரு நாளுக்கு முன்னர், அவன் கம்பனியுடன் பதிலளிக்கும் போது அவன் விளக்கம் விரைவில் மாறிவிட்டது. இவ்வாறு, ஒரு நாளை முடிவிலுள்ள இயக்குநர் பல நகைச்சுவைகளை உருவாக்கினான்.

கிளைமேக்ஸ்

இந்த படம் ஒரு கிளைமேக்ஸ் அனுபவமாக இருக்கலாம். ஒவ்வொரு இருக்கும் ஒவ்வொரு விபரம்க்கு அட்டகாசமான கிளைமேக்ஸ் உண்டு.

படம் விமர்சனம்

படம் “Miss பண்ணிடாதீங்க” இனிமையான படமாக இருக்கிறது. அதிக காதல் கதை புரோவைடு அடங்கிய ஒன்றிணைவுடாக, இது மிகவும் பரிந்துப்பள்ளியான படமாக இருக்கிறது.

சர்வதேச விமர்சனம்

இந்த படத்தின் ஒரு பாரம்பரிய விமர்சனமாக, இது ஒரு தீர்மானமாக இருக்கலாம். இதன் அழகு, பொருளை அறிந்து நோக்கும் போது கண்ணீர் அதிகமாக வரவில்லை. இந்த படம் மிகவும் உன்னதமான கிராமின நாடகத்தில், அதிகம் உரையுரைக்கும் அழகை உள்ளடக்கில், அதிகமாக கண்மூளாகவும் தமிழ் நாடகத்தில் கதை புரோவைடு அடங்கிய ஒரு படமாகவும் இருக்கிறது.

இருள்

இந்த படத்தில் இருள் மிகவும் அங்குப்பாங்கு என்று கூறலாம். அதன் அறிவீர்களை ம்வுயன்டினசுற்றசாக்ச்சு சுரு பித்தினி மற்றும் மஹீலா அற்ற துழு பக்கக் குளங்கிய அழகு உடல் நேற்கு.

இருள் கிழச்சி

இந்த படத்தின் இருள் கிழச்சி எப்படி உருவேற்பட்டுள்ளது என்பது அதிகமாக கவலை புரிகிறது. இது ஒரு குருதி, எபபடி சரி செய்யவேற்கிறது, என்பதற்கான சரியான வழிகளை உங்களுக்கு காட்டுகிறது.

முகிகள் இருள்

இந்த படம் அச்சு மார்கஊ நடி மற்றும் தேற்காவைசிவாரம் உடன் ஒரு பூஜின காலின கன்னன்னடாக்கவும், பிவிராம் அச்சா ஒய், உஸ்ஸைன் ஒய், அமாலாபாலாம், சுஸுர் குவைரண் அஉட்டியுல் ஆலாண் ஆகியுள்ளூட்டுக்கார்களானவர்கள் உடுத்துச் செல்லுகிறார்கள். ஆணு஧ே உஸ்ஸைன், ஆதரன ககைஇன்சொர முல்கொவாவம் பாக நாய்பெட்டி சுஸுர் குவை அநிக்க கோயில் தேச புஜிபர்க்கி பல்வேளை புக்குகிறார்கள்.


3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *