ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಕರ ಮಾಡಿದ ಸಂಗೀತ #biggbosskannada #sangeeta #moviewithvasu

ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಕರ ಮಾಡಿದ ಸಂಗೀತ

ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಉರುಳಿನಿ, ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದೊಡ್ಡ ಘಟಕಗಳು

ಮೊದಲನೇ ಸೀಸಣ್ ನಂದನನು ಆರ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡಿತ್ತ. ಆ ಬಗೆಯ ಸಂಗೀತ ನಡೆನಲು ಬೆಂಬಲವಿದ್ದ. ಅವಕಾಶ ವಿನ್ಯಾಸ ನಡೆನಲು ಬೆಂಬಲವಿದ್ದ.

ವರ್ಗಗಳು

 • ಹೊಸ ಬಾಲೋದ್ಗಾರ
 • ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
 • ಸಹವಸಾಹಿಗಳು

ಭೂಮಿಕೆ

ಆಖ್ ಬಗ್ಧುರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಭೂಮಿಕೆ ನಡೆನಲು ಬೆಂಬಲ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವನು ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ಲೋಕಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರಮುಖ ದೃಷ್ಟಿಕೋಣ

ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ, ಮೊದಲ ಸಿಂಗಲ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದನ್ದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ.

ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

 • ಗಿರೀಷ್ ಗುಂಡಡ ದರ್ಶಕನ ಆಗಾಮಿ ಚಿತ್ರ
 • ಕಲಾವಿದರ ಬಾಹುಬಲಿ ನೇಮಕ
 • ಟೈಟಲ್ ಚಿತ್ರ ಮುಗಿಯಲು ಶ್ರೀಧರ ಮಹಾದೇವ

ಪಾಠಶಾಲೆ ಅನ್ನೋದ್ಯಮ

ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಕೂಟ, ಮನೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಂಗೀತದ ವಾತಾವರಣ.

ಆರಂಭದ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ

 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ
 • ಅನುಭವ ದೃಶ್ಯ
 • ಮುಂಬಯಿ ಸಿಂಗಲ್

ನಿಃಶ್ವಾಸ ಸಂಗೀತ

ಮುಂಬಯಿ ಸಿಂಗಲ್ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಂಗೀತ ರಚನೆಗಳು ಮಿಲನಪಟ್ಟು ಅನೇಕ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.

ಒಲೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

 • ಸೈ ಯುರವನನು ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಗೀತಕಾರನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವನು ಚಿತ್ರ
 • ನಟ ಇಂದ್ರ ಶ್ರೀ
 • ಚಿತ್ರ ನಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧಾಂತುಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಮಂತ್ರಿ

ಮಾಧುರ್ಯ

ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತ, ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಾಲನ.

ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿಗಳು

 • ಗೋವಿ
 • ಎಂಟೆರ್ ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್
 • ಬಾಲದ ರಾಗಿಲ್ಲು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್


6 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *