കർണാടകയിലും തെലുങ്കാനയിലും ഇന്ന് സന്ദർശനത്തിന് ഒരുങ്ങി നരേന്ദ്രമോദി

കർണാടകയിലും തെലുങ്കാനയിലും ഇന്ന് സന്ദർശനത്തിന് ഒരുങ്ങി നരേന്ദ്രമോദി

നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്‌. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യന്‍ ദേശീയസംഘം (ബിജെപി) അധ്യക്ഷനാണ്‌. അദ്ദേഹം ഭാരതത്തിലെ 14-ാം പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്‌. അവസാനം നടന്ന നവംബർ 2019-ൽ നരേന്ദ്രമോദി വിജയിച്ച ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബീജെപിയുടെ തലക്കെട്ടുകളോടു വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

സ്വാഗതം കർണാടകത്തിലേക്ക്

നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് കർണാടകത്തിലെ മങ്ഗളൂര്‍ നഗരത്തിൽ സന്ദർശിച്ചു. അവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “കർണാടകം എനിക്ക് സ്വന്തമായി ലഭ്യമായ ഒന്നാണ്‌. അതു അതിലെ ജനങ്ങൾ പൊതുമേ വെറും ആത്മീയത കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.”

മോദിയുടെ സന്ദർശനാവശ്യങ്ങൾ

മോദിയുടെ കർണാടക സന്ദർശനത്തിനുള്ള വെബ്സൈറ്റ്‌നാമം www.modinkarnataka.com ആയിരിക്കണം. തെലുങ്കാനയിൽ അദ്ദേഹം നവംബർ 13-ല്‍ തെലംഗാനയുടെ ഹൈദരാബാദ് നഗരത്തില്‍ വീണാളുകള്‍കുട്ടി ഏഴിളവർുകളോട് സന്ദർശിച്ചു.

തെലുങ്കാനയിലെ സന്ദർശനം

തെലുങ്കാനയിൽ അദ്ദേഹം അനേകം പദ്ധതികളെ പ്രാരംഭിച്ചു.

സമർഥകുട്ടി പദ്ധതി

  • സ്കൂള്‍ – എക്സെലിന്‍സ്
  • ലാബ് – നവോഡയേസിയില്‍ നിന്ന്
  • ഗ്യാപന്‍സ് – ഗ്യാരേജ് ചെറിയ ബുല്ബ്
  • ദാന പദ്ധതി – സിൽവര്‍ ക്രീക്കറ്റിലെ വാതികളെ മറക്കുക
  • തുമ്പനൂര നഗരത്തിൽ കില്ല കാരണപാര

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കഥ

നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജീവിതവും ചരിത്രവും നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാം. അവിടെ ഏറെയാണ്‌. 9th October 1950 അവകാശ ദിനം. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മതം ഹിന്ദുത്വം. മോദിക്ക് പത്രികകളിലെ കടകളിൽ വർഗ്ഗീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന്, നരേന്ദ്രമോദി ഇംഡിയയ്ക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്‌ നരേന്ദ്രമോദി

മോദി അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രകളിൽ അടങ്ങിയവയാണ്‌, അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ്‌ ഡോനല്‍ഡ് ട്രമ്പും ദ്വേശപ്പെടുത്തരും. ഇതും ഒന്ന്. നരേന്ദ്രമോദി “ഭാരതക്ക് ഗുഡ് ഗവേണിംഗ്” എന്ന സ്വപ്നം കാണുന്നുവോ ഇല്ലയേ എന്ന് തനിച്ചുറപ്പിച്ച വിഭവം വരൂ.

അന്താരാഷ്ട്ര നിത്യമാനം

  • അമേരിക്കന്‍
  • ജർമനി
  • റഷ്യ
  • ബ്രിട്ടന്‍
  • ഫ്രാന്‍സ്

സമരപ്രധാനമന്ത്രി സന്ദർശനം

മോദിയുടെ സന്ദർശനത്തിന്റെ മുന്നിൽ വാരിയം പരിസ്‍ഥിതിക്കാരനും ആക്ഷേപത്തുമായി കുട്ടികളും കുട്ടികളുടെ അമ്മമാരുമായി


2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *